Khai mạc Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam 2014
05/09/2014 05:14:00
(VTV Online) - Sáng 27/8, tại Hà Nội đã diễn ra Triển lãm Sản phẩm Công nghiệp Hỗ trợ Việt Nam 2014. Các sản phẩm được triển lãm chủ yếu là máy móc...

(VTV Online) -

Hữu BằngÝ kiến của bạn

Chọn kênh
Lịch phát các kênh khác
VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV6 VTV9