Vietnam Airlines có thể bán 20% cổ phần cho nhà đầu tư chiến lược
29/08/2014 03:51:58
(VTV Online) - Hãng sẽ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng vào tháng 11 năm nay...

(VTV Online) -

Trong vụ IPO này, Vietnam Airlines sẽ bán 5% cổ phần cho các nhà đầu tư.

Ngoài ra, Vietnam Airlines cũng đang đàm phán với một số nhà đầu tư chiến lược để bán thêm 20% cổ phần. Trong số các nhà đầu tư chiến lược tiềm năng này, có nhiều hơn một nhà đầu tư đến từ Nhật Bản.

TCKDÝ kiến của bạn

Chọn kênh
Lịch phát các kênh khác
VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV6 VTV9