Nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Việt ở nước ngoài
25/06/2014 11:54:45
(VTV Online) - Ngày 24/6, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với Bộ Giáo dục - Đào tạo đã khai...

(VTV Online) -

Khóa tập huấn nhằm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên Việt kiều, nâng cao chất lượng giảng dạy, trình độ chuyên môn, sư phạm trong việc giảng dạy tiếng Việt theo giáo trình dành riêng cho người Việt Nam ở nước ngoài như: Giáo trình tiếng Việt vui, Quê Việt và một số tài liệu liên quan khác do Bộ Giáo dục - Đào tạo Việt Nam thực hiện.

Khóa tập huấn Giảng dạy tiếng Việt cho giáo viên người Việt Nam ở nước ngoài năm 2014 diễn ra từ 24/6 đến 12/7.

Nguyễn HuyềnÝ kiến của bạn

Chọn kênh
Lịch phát các kênh khác
VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV6 VTV9