Di chúc lập chung có được sửa đổi không?
05/06/2014 03:37:28
Chúng tôi có quyền yêu cầu chia tài sản nếu bố tôi sửa đổi di chúc đã ký cho người con riêng hưởng hết gia sản.

Năm 2006, bố mẹ tôi cùng lập di chúc chung tại phòng công chứng để lại toàn bộ nhà đất cho 2 chị em tôi. Năm 2010, sau khi mẹ mất, bố tôi muốn sửa đổi di chúc đã ký cho người con trai riêng hưởng toàn bộ tài sản.

Bố tôi có quyền sửa đổi lại di chúc chung đã lập không? Chị em tôi có quyền khởi kiện yêu cầu chia tài sản thừa kế của mẹ tôi để lại không?

Minh Hằng

Độc giả đặt câu hỏi tư vấn tại đây.Ý kiến của bạn

Chọn kênh
Lịch phát các kênh khác
VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV6 VTV9