Tự ý bỏ việc khi xuất khẩu lao động bị phạt thế nào?
26/05/2014 10:55:01
Tôi chuyển sang làm cho nhà máy khác trả lương cao hơn. Do vậy, tôi bị công ty đưa tôi ra nước ngoài dọa kiện ra tòa với lý do vi phạm khi xuất cảnh.

Tôi sang Nhật làm việc cho một công ty theo hợp đồng cá nhân trong thời hạn 5 năm. Sau hơn một năm, tôi chuyển sang làm cho nhà máy khác trả lương cao hơn. Do vậy, tôi bị công ty đã đưa sang Nhật dọa kiện ra tòa với lý do tôi vi phạm khi xuất cảnh. Trong lúc tôi chưa về nước, bố tôi đã ký bảo lãnh, cam kết sẽ trả tiền phạt nếu tôi vi phạm hợp đồng.

Xin hỏi tôi có phải nộp tiền phạt vi phạm không? Ngoài ra, tôi có còn bị xử phạt gì nữa không?

Huy CảnhÝ kiến của bạn

Chọn kênh
Lịch phát các kênh khác
VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV6 VTV9