Từ 15/8: Có chế tài hình sự xử lý tội phạm tài chính, chứng khoán
06/08/2013 11:19:11
(VTV News)- Đây là thông tin quan trọng trong Thông tư liên tịch hướng dẫn áp dụng một số điều của Bộ luật Hình sự...

Thông tư liên tịch số 10 do Bộ Tư pháp, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và Bộ Tài chính ban hành đã hướng dẫn việc xử lý hình sự đối với 3 tội gồm: cố ý thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán; tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán và tội thao túng giá chứng khoán.

 

 Ảnh: VTV News

Thông tư này cũng nêu rõ các yếu tố định tội hoặc định khung hình phạt đối với 3 tội danh chính. Cụ thể, với tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán thu lợi bất chính lớn có giá trị từ 500 triệu đồng đến dưới 1,5 tỷ đồng từ việc thực hiện hành vi phạm tội mà có; thu lợi bất chính rất lớn hoặc đặc biệt lớn là thu được một khoản lợi có giá trị từ 1,5 tỷ đồng trở lên; gây hậu quả nghiêm trọng là trường hợp gây thiệt hại về vật chất cho nhà đầu tư từ 1 tỷ đồng trở lên.

Đối với tội thao túng giá chứng khoán, tình tiết xác định gây hậu quả nghiêm trọng là gây thiệt hại vật chất cho nhà đầu tư số tiền từ 1 tỷ đồng đến 3 tỷ đồng và gây thiệt hại cho nhà đầu tư từ 3 tỷ đồng trở lên được coi là gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

Đây được coi là bước đột phá, góp phần làm lành mạnh hoá thị trường chứng khoán Việt Nam, đấu tranh phòng chống tội phạm nói chung và phòng chống tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán nói riêng.

TCKDÝ kiến của bạn

Chọn kênh
Lịch phát các kênh khác
VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV6 VTV9