Các kênh RSS do VTV5 cung cấp


Thời sự


Kinh tế


Văn hóa - giải trí


Thể thao


Công nghệ


Truyền hình


Tin VTV 5


Giáo dục


Khoa học


Pháp luật


Các giới hạn sử dụng

Các nguồn kênh tin được cung cấp miễn phí cho các cá nhân và các tổ chức phi lợi nhuận. Chúng tôi yêu cầu bạn cung cấp rõ các thông tin cần thiết khi bạn sử dụng các nguồn kênh tin này từ VTV5.

VTV5 có quyền yêu cầu bạn ngừng cung cấp và phân tán thông tin dưới dạng này ở bất kỳ thời điểm nào và với bất kỳ lý do nào.

Chọn kênh
Lịch phát các kênh khác
VTV1 VTV2 VTV3 VTV4 VTV6 VTV9