Tan băng Bắc Cực có thể gây thiệt hại 60.000 tỷ USD

Tan băng Bắc Cực có thể gây thiệt hại 60.000 tỷ USD

01/08/2013 01:40:09
Các nước đang phát triển là bộ phận bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất.